Poďakovanie / Thanks

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým jednotlivcom, partnerom a spoločnostiam, vďaka ktorým sa sny mnohých z nás mohli stať skutočnosťou, pomohli nám s organizáciou rôznych stretnutí s Anastaciou, prípadne nám pomohli akoukoľvek inou formou.

Špeciálne poďakovanie patrí Anastaci, Shawn a celej jej rodine.

Ďakujeme všetkým fanúšikom za neustálu podporu a pomoc pri financovaní stránky.

Ďalej by sme chceli poďakovať týmto spoločnostiam a jednotlivcom:

manažment Anastacie a Laura Ferguson

Elisabeth Troy

Music TATA a Jaro SlávikJVS Group a Markéta Feniková
 

Škoda Auto

s.Oliver a Petr Lubojacký